Het gebruik van drones door commerciële gebruikers wordt eenvoudiger en toegankelijker. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in een persbericht. Professionele gebruikers van zogeheten ‘mini drones’ hoeven vanaf 1 oktober niet langer een vergunning en ontheffing aan te vragen. De regelgeving voor amateurs wordt iets strenger.

Door de voorgestelde wijzigingen in de wetgeving worden de regels voor commerciële en particuliere gebruikers van deze nieuwe lichte categorie drones (tot vier kilo) gelijkgetrokken. Dat is goed nieuws voor professionele gebruikers van drones, zoals luchtfotografen, journalisten, agrariërs en mensen die drones willen inzetten voor bijvoorbeeld inspecties.

Staatssecretaris Mansveld licht toe: “Het commercieel gebruik van drones is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds. Met de nieuwe regels wil ik meer duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector en zorgen dat helder is aan welke veiligheidseisen moet worden voldaan.”

‘Mini drones’
Op dit moment kunnen particulieren zonder vergunning met een drone vliegen, terwijl commerciële gebruikers ontheffingen moeten aanvragen, omdat dit officieel nog niet toegestaan was. Dit leverde voor verschillende beroepsgroepen onpraktische situaties op. Zo toonde de NVJ onlangs aan dat een amateur zonder problemen kon vliegen bij de Pier van Scheveningen, terwijl een journalist met dezelfde drone zijn toestel aan de grond moest houden.

Met de nieuwe regels voor kleine drones – die maximaal vier kilo -mogen wegen – wordt het voor commerciële gebruikers makkelijker om drones doelgericht en flexibel in te zetten. De beoogde regels worden de komende vier weken aan belanghebbenden voorgelegd via een internetconsultatie. Voor particuliere gebruikers die hoger, verder of met zwaardere drones willen vliegen gelden straks dezelfde regels als voor commerciële gebruikers – tenzij ze op een modelvliegveldje bij een modelvliegvereniging vliegen.

Met het oog op de veiligheid moet degene die de drone bedient zorgen voor een horizontale afstand tot bijvoorbeeld gebouwen en groepen mensen van minimaal 50 meter. De drone mag niet hoger dan 50 meter vliegen en niet verder dan 100 meter van de bestuurder. Drones moeten altijd voorrang verlenen aan ander luchtverkeer, 50 meter afstand van elkaar houden en mogen niet binnen een straal van 5 kilometer van luchthavens vliegen.

Overzicht minidrone

Gefaseerde openstelling luchtruim
Met het oog op veiligheid wordt gefaseerd gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones. Hierdoor is het alle partijen binnen de sector mogelijk om op een veilige manier aan de onbemande vliegtuigen in het luchtruim te wennen en worden marktpartijen al wel in staat gesteld om commerciële vluchten uit te voeren. Om de aansluiting van de Nederlandse industrie op de Europese markt te optimaliseren, wordt voortdurend gekeken naar een goede aansluiting van onze regels op die in andere Europese landen.

De gefaseerde aanpak betekent dat commerciële bestuurders van een drone per 1 juli al een brevet en vergunning kunnen krijgen na het afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones. Dit vervangt de verplichting tot aanvragen van een ontheffing voor een vlucht.

Of de nieuwe regelgeving betekent dat er een einde komt aan de huidige Regelgeving modelvliegen voor particulieren is nog niet duidelijk.