Cartografie

Cartografie verwijst naar de grafische weergave van gegevens op basis van ruimtelijke verhoudingen. Cartografie wordt gebruikt om geschaalde geografische kenmerken zoals water, bossen en wegen te documenteren. Cartografie is een voortdurend proces doordat klimatologische veranderingen en structurele ontwikkelingen ervoor zorgen dat gebieden continu veranderen.

Oorspronkelijk werden cartografische gegevens in kaart gebracht door middel van veldmetingen, tegenwoordig zijn handmatige metingen grotendeels vervangen door luchtmetingen. Inmiddels is het ook mogelijk om met multispectrale beelden zeer specifieke klimatologische documentatie te verrichten.

Een efficiënte manier van opmeten is het gebruik van een RPAS welke in staat is om met behulp van waypoint navigatie een route vooruit te plannen waardoor er tijdens de vlucht kan worden geconcentreerd op de beelden.

Ten slotte kunnen de gegevens die verkregen worden gemakkelijk met geo-mapping software worden georganiseerd.