Landmeetkunde

Landmeetkunde omvat het gedetailleerd inspecteren van een gebied of object voor het vaststellen van kenmerken, definiëren van grenzen en bepalen van het potentieel.

Bij landmeetkunde worden gebieden geobserveerd, opgemeten, gekarteerd en onderzocht. De voornaamste doelen van landmetingen zijn het inspecteren van infrastructuur en het in kaart brengen van gebieden voor projectontwikkeling.

Landmeters verzamelen informatie via luchtopnames, 3D-meetinstrumenten en sensing tools (sniffers/infrarood). Het nadeel van traditionele landmeetkundige instrumenten is dat ze ieder alleen hun eigen specifieke doel kunnen dienen, waardoor het gebruik van meerdere tools benodigd is.

De oplossing voor dit probleem is het inzetten van een RPAS. Deze kunnen worden uitgerust met zowel 3D-meetinstrumenten als andersoortige sensoren en camera’s om op een efficiënte manier verschillende soorten metingen in een keer te kunnen verrichten waardoor zowel tijdsbesparingen als kostenbesparingen worden gerealiseerd.